A improvisación oral na Galiza e no mundo

Un percorrido polas diferentes formas de improvisación oral que existen nas diversas culturas dos pobos do mundo. Con Lupe Blanco, Josinho da Teixeira e Nuria das Cruces.