Certame Enreguéifate 2020

Dende o 23 de marzo até o 29 de maio está aberto o prazo para participar na IV edición do certame de regueifas en vídeo Enreguéifate.

Para facelo, debedes enviar o voso vídeo regueifando a través do formulario de inscrición que aparece abaixo. A participación é aberta e de balde, mais tede en conta que:

– Hai dúas categorías: unha xeral, para calquera persoa, e outra escolar, para alumnado dos centros educativos galegos non universitarios.
– A lingua empregada nas regueifas debe ser o galego, a temática é libre, en cada vídeo deben aparecer cando menos 2 persoas e a duración máxima é de 3 minutos.

Recomendámosvos que antes de poñervos mans á obra consultedes as

E estes conselliños para regueifar na corentena!

Inscrición

*No caso de menores de 14 anos a inscrición debe facerse cos datos do/a titor/a legal dunha das persoas participantes (categoría xeral) ou dunha persoa docente do centro educativo ao que pertencen (categoría escolar).


XeralEscolar


Autorizo a difusión do vídeo de xeito público para a promoción do propio certame (en caso de non marcar esta caixa, o vídeo unicamente será visto pola organización e polo xurado)


A persoa adulta que realiza a inscrición declara que conta coa autorización de participación e de cesión de dereitos de imaxe asinada polos/as titores/as legais de todas as persoas menores de 14 anos que aparecen no vídeo.

Protección de datos
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos que nos facilita serán incorporados a un ficheiro para a xestión e desenvolvemento do certame Enreguéifate coas limitacións que sinalan as normas legais. En calquera momento poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito a través do correo electrónico do proxecto Enreguéifate.

Aceptación das bases
A inscrición no certame Enreguéifate implica a aceptación das súas bases

*Se tes calquera problema para cargar aquí o vídeo podes facérnolo chegar ao enderezo electrónico info@enreguéifate.gal directamente ou vía wetransfer