CARTEL ENREGUÉIFATE 2022

Certame Enreguéifate 2022-2023

Dende o 10 de novembro de 2022 ata o 10 de marzo do 2023 permanecerá aberto o prazo para participar na VI edición do certame de regueifas en vídeo Enreguéifate.

Para facelo, debedes enviar o voso vídeo regueifando a través do formulario de inscrición que podedes atopar embaixo, nesta mesma páxina. A participación é aberta e de balde, mais tede en conta que:

– Hai dúas categorías: unha xeral, para calquera persoa, e outra escolar, para alumnado dos centros educativos galegos non universitarios.
– A lingua empregada nas regueifas debe ser o galego, a temática é libre, en cada vídeo deben aparecer cando menos 2 persoas e a duración máxima é de 3 minutos.

Recomendámosvos que antes de poñervos mans á obra consultedes as

Inscrición

  *No caso de menores de 14 anos a inscrición debe facerse cos datos do/a titor/a legal dunha das persoas participantes (categoría xeral) ou dunha persoa docente do centro educativo ao que pertencen (categoría escolar).


  XeralEscolar


  Autorizo a difusión do vídeo de xeito público para a promoción do propio certame (en caso de non marcar esta caixa, o vídeo unicamente será visto pola organización e polo xurado)


  A persoa adulta que realiza a inscrición declara que conta coa autorización de participación e de cesión de dereitos de imaxe asinada polos/as titores/as legais de todas as persoas menores de 14 anos que aparecen no vídeo.

  Protección de datos
  Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos que nos facilita serán incorporados a un ficheiro para a xestión e desenvolvemento do certame Enreguéifate coas limitacións que sinalan as normas legais. En calquera momento poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito a través do correo electrónico do proxecto Enreguéifate.

  Aceptación das bases
  A inscrición no certame Enreguéifate implica a aceptación das súas bases

  [securimage_wp]

  *Se tes calquera problema para cargar aquí o vídeo podes facérnolo chegar ao enderezo electrónico info@enreguéifate.gal directamente ou vía wetransfer